Cine suntem

Partenerii proiectului

Înființat în 1991, ISIS este un institut non-profit de cercetare socială aplicată, planificare socială și consiliere în politici.
Organizația este specializată în analize de științe sociale orientate spre practică, precum și în furnizarea de servicii de consultanță, dezvoltarea de structuri sociale și transferul de cunoștințe.
ISIS se concentrează asupra acelor grupuri de populație care sunt adesea dezavantajate din punct de vedere social, căutând să identifice oportunități de creștere a calității vieții și de participare în societate a acestor grupuri și să analizeze în ce măsură este respectată egalitatea de șanse.
ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gemeinnützige GmbH
AFEdemy este o societate privată cu răspundere limitată cu sediul în Gouda, Țările de Jos.
A fost înființată în mai 2017 și de atunci AFEdemy este implicată cu succes în rețele și proiecte europene. AFEdemy a fost fondată cu scopul de a aborda problematica și conceptul holistic al OMS de orașe și medii prietenoase cu vârsta, astfel că preocuparea AFEdemy este de a consolida capacitatea părților interesate la nivel național, regional și local în domeniul mediilor inteligente și sănătoase prietenoase cu vârsta.
Principalele grupuri țintă pentru formare și consiliere sunt adulții în vârstă, autoritățile publice, arhitecții, instituțiile de asistență medicală, agențiile de cercetare și de dezvoltare a TIC.
Pentru a atinge obiectivul companiei, AFEdemy oferă următoarele servicii: conectarea și crearea de rețele ale părților interesate, dezvoltarea de programe de studii și cursuri online gratuite cu participare nelimitată (MOOC), cursuri de formare, coaching și cercetare. AFEdemy are 2 directori executivi și 5 angajați.
AFEDEMY, ACADEMY ON AGE-FRIENDLY ENVIRONMENTS IN EUROPE BV
Asociatia Grupul de Educatie si Actiune pentru Cetatenie (GEAC) este o organizație non-profit independentă din România, axată pe proiecte intergeneraționale menite să consolideze capacitatea de acțiune a oamenilor și a comunităților pentru binele comun.
Începând cu anul 2020, organizația se concentrează în principal pe digitalizarea seniorilor, astfel încât persoanele în vârstă să beneficieze de noile tehnologii pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții și a participa la viața socială.
Asociatia Grupul de Educatie si Actiune pentru Cetatenie
BerufsWege für Frauen e.V. (BWFF), cu sediul în Wiesbaden, Germania, sprijină dezvoltarea profesională a femeilor din 1988.
În 2020, BWFF a stabilit un concept special de formare pentru a spori competențele digitale, de comunicare, didactice și personale, pentru a însoți persoanele în vârstă în călătoria lor de învățare în lumea digitală.
În 2021 - ca răspuns la pandemie - BWFF a devenit membru fondator al unei alianțe de diverse organizații locale non-profit și municipale care oferă sprijin digital pentru persoanele în vârstă.
BerufsWege für Frauen e.V.
SHINE 2Europe își propune să promoveze comunități incluzive pentru toți cetățenii, prin cercetare și sprijin pentru implementarea unor soluții tehnologice inteligente, sănătoase și incluzive.
Cu o viziune clară de promovare a creșterii sociale și a incluziunii, SHINE promovează schimbul de bune practici, crearea de rețele active între diferite părți interesate și țări și proiecte în domenii considerate esențiale pentru societate, cum ar fi egalitatea și incluziunea, comportamentul etic și responsabilitatea față de mediu.
SHINE prezidează acțiunea COST NET4Age-Friendly și este membru al grupului de reflecție al Pactului UE privind competențele pentru ecosistemul economiei sociale și de proximitate.
SHINE 2EUROPE, LDA
Crucea Roșie Austriacă (ARC) este o organizație neguvernamentală independentă fondată în 1880 și este unul dintre cele mai mari ONG-uri din Austria.
ARC aderă la principiile fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie/Semilună Roșie și, împreună cu voluntari și personal plătit, lucrează pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili din societate prin diverse activități umanitare atât în Austria, cât și la nivel mondial. Sănătatea, serviciile sociale și îmbunătățirea vieții persoanelor în vârstă se numără printre serviciile de bază oferite de ARC.
ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ – Austrian Red Cross

Parteneri asociați

Contactează-ne